Pasjonaci historii i twórczości Sergiusza Piaseckiego z Polski i Białorusi postanowili upamiętnić wybitnego pisarza, Sergiusza Piaseckiego, w białoruskim Rakowie i w polskim Wrocławiu.

W tym celu w białoruskim Rakowie stanie pomnik S. Piacekiemu wykonany przez wybitnego białoruskiego rzeźbiarza Valerjana Januszkiewicza. Raków jest miejscem szczególnie związanym z życiorysem i niezwykłymi losami naszego Bohatera, który w swej twórczości rozsławił na cały świat to miasteczko na pograniczu Nowogródczyzny i Mińszczyzny.

Komitet zwraca się o wspieranie jego działalności oraz wnoszenie datków na konto bankowe Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”.

Datki z dopiskiem „POMNIK W RAKOWIE” można przekazywać na konto:

BZ WBK S.A. 2010 9028 5100 0000 0113 7218 72

Valerjan Januszkiewicz, pracа nad pomnikiem Sergiusza Piaseckiego

 

Posadowienie pomnika powinno stać się początkiem przywracania pamięci o Bohaterze w Jego stronach rodzinnych, organizowania merytorycznych konferencji naukowych i popularyzatorskich, promowania Rakowa jako kresowego miasteczka o wielkiej historii. Pomnik uczyni z Rakowa atrakcyjne miejsce intelektualnych spotkań białorusko-polskich.