O Artyście

Sergiusz Piasecki (01.04. 1901 – 12.09.1964) – polski pisarz i publicysta, oficer wywiadu, żołnierz Armii Krajowej. Urodził się i spędził młodość na terenie dzisiejszej Białorusi.

Sergiusz Piasecki był piewcą kresowej Wolności, gorącym patriotą polskim i miłośnikiem Ziem Białoruskich, żołnierzem białoruskich formacji „Zielonego Dębu”, Dywizji Litewsko-Białoruskiej Wojska Polskiego, współpracownikiem Armii Krajowej w okupowanym Wilnie, bezkompromisowym emigrantem politycznym, twórcą niezapomnianych, w większości znanych szeroko w świecie dzieł literackich: „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy”, „Piąty etap”, „Bogom nocy równi”, trylogii mińskiej: „Jabłuszko”, „Spojrzę ja w okno…”, „Nikt nie da nam zbawienia…”, dylogii wileńskiej (z cyklu Wieża Babel): „Człowiek przemieniony w wilka”, „Dla honoru organizacji”, ponadto autora „Żywota człowieka rozbrojonego”, „Adama i Ewy”, a także satyrycznych „Zapisków oficera Armii Czerwonej”, „7 pigułek Lucyfera” oraz kilku innych wybitnych utworów literackich.