O Projekcie

Podstawowy cel projektu polega na zapoznaniu mieszkańców Wrocławia i Białorusi z twórczością wybitnego pisarza Sergiusza Piaseckiego. Istotne dla Projektu jest także kreowanie Wrocławia jako ważnego centrum międzynarodowego życia kulturalnego, jako miasta godnego tytułu „Europejskiej stolicy kultury”, jako ważnego centrum łączącego duchowo wschód i zachód Europy.

Pomnik w Rakowie będzie wykonany przez wybitnego białoruskiego rzeźbiarza Valerjana Januszkiewicza. Na Białoruś będzie skierowana delegacja z przedstawicieli Komitetu organizacyjnego, partnerów i „Solidarności Walczącej” z celą uroczystego otwarcia pomnika. Miejsce pod ekspozycję i nadzór nad wykonaniem projektu, a następnie posadowienie Pomnika zapewnią Panowie Januszkiewiczowie na swojej prywatnej posesji w Rakowie, obok prowadzonego przez nich Muzeum Januszkiewiczów oraz Pracowni Plastycznej. Do udziału w inicjatywie Komitet zaprosi Mera miasteczka Raków.

Podczas uroczystego otwarcia pomnika we Wrocławiu w Klubie historycznym „Konspira” będzie organizowany wieczór poświęcony twórczości Sergiusza Piaseckiego, na którym zaśpiewa białoruski bard Wiktor Szałkiewicz.

Posadowienie Pomnika powinno stać się początkiem przywracania pamięci o Bohaterze w Jego stronach rodzinnych, organizowania merytorycznych konferencji naukowych i popularyzatorskich, promowania Rakowa jako kresowego miasteczka o wielkiej historii, związanej także z działalnością innego wielkiego rakowianina, historiozofa, rektora Uniwersytetu Wileńskiego prof. Mariana Zdziechowskiego, który w swoim tutejszym dworze zorganizował miejsce spotkań, nazwane później Akademią Rakowską. Pomnik uczyni z Rakowa atrakcyjne miejsce intelektualnych spotkań białorusko-polskich.

Projekt realizuje Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” przy wsparciu miasta Wrocław, Fundacji Banku Zachodniego.

 

W skład Komitetu weszli:

prof. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet w Opolu, Fundacja „Za wolność Waszą i Naszą”),

prof. Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski),

Feliks Januszkiewicz (Raków),

prof. Ryszard Demel (Tencarola, Włochy),

prof. inż. Władysław Tomaszewicz (Politechnika Gdańska),

dr Krzysztof Polechoński (Uniwersytet Wrocławski),

Marek Bućko (Fundacja Wolność i Demokracja, portal Kresy24.pl),

prof. Zbigniew Makarewicz (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław),

Andrzej Kołodziej (Gdynia).

Komitet zwraca się o wspieranie jego działalności oraz wnoszenie datków na rzecz tej inicjatywy. Konta bankowego udzieliła Komitetowi Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”. Datki z dopiskiem „Pomnik w Rakowie” można przekazywać na konto:

BZ WBK S.A. 2010 9028 5100 0000 0113 7218 72

Komitet liczy na życzliwość wszystkich, którym droga jest pamięć o osobie Sergiusza Piaseckiego oraz Jego Kraju lat dziecinnych i młodzieńczych. Także tym, którym bliska jest idea dialogu i współpracy polsko-białoruskiej.

Zachęcamy do dzielenia się z nami wszelkimi uwagami lub komentarzami na temat projektu poprzez e-mail: fundacja@zawolnosc.eu oraz www.facebook.com/zawolnosc.